1. Khái quát tình hình chung

Xã Đăk Ang cách trung tâm huyện khoảng 22 km, phía Bắc giáp với xã Đắk Kroong của huyện Đắk Glei, phía Nam giáp xã Ngọc Tụ huyện Đăk Tô, phía Đông giáp huyện Tu Mơ Rông, huyện Đăk Tô, phía Tây giáp với đường Hồ Chí Minh. Tổng diện tích tự nhiên của xã là 13.973,63 ha. Trong đó: Diện tích đất nông nghiệp 13.186,38ha chiếm 94,36% (Đất sản xuất Nông nghiệp 2.571,27ha, chiếm 18,4ha; Đất phi nông nghiệp 669,89 ha chiếm 4,79%; đất chưa sử dụng 118,36 ha chiếm 0,85%. Xã hiện có 06 thôn với 1142 hộ/5001 khẩu, dân tộc thiểu số (chủ yếu là người Xơ Đăng) chiếm 80,25% dân số toàn xã; với hơn 98,7% dân số là người theo đạo Công giáo. Địa bàn chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ổn định và lâu đời. các dân tộc, tôn giáo trong xã luôn đoàn kết, chấp hành đúng đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước. Trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với các chương trình dự án hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xây dựng các công trình hạ tầng…đời sống của nhân dân đã có nhiều chuyển biến khởi sắc. Người dân được tiếp cận các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, từ đó tạo được sự đồng thuận trong nhân dân khi thực hiện triển khai các hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương.

         Xã Đắk Ang là một đơn vị hành chính cấp cơ sở, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng bộ xã gồm 15 đồng chí, trong đó 05 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ. Tổng số 13 chi bộ, trong đó 06 chi bộ nông thôn, 4 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ công an và 01 chi bộ quân sự, Chi bộ Trạm Y tế xã.

         Về cơ cấu bộ máy gồm: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội. Ủy ban nhân dân xã được cơ cấu gồm 05 thành viên gồm 01 đồng chí Chủ tịch, 02 đồng chí Phó chủ tịch, 02 Ủy viên; tổng số CBCC, người hoạt động không chuyên trách xã là 31 người. Trong đó: Cán bộ Công chức: 09 người, người hoạt động không chuyên trách: 09 người. Trình độ chuyên môn:Đại học: 14 người; Cao đẳng: 03 người; Trung cấp: 07 người. Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp 03 người, Trung cấp: 17 người.

         Xã có 01 Trung tâm học tập cộng đồng, 01 Bưu điện văn hóa , 01 Trạm y tế, 04 trường học (01 Mầm non, 02 Tiểu học, 01 Trung học cơ sở), tất cả đều đạt chuẩn theo quy định và 6/6 thôn làng có nhà sinh hoạt cộng đồng.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Bám sát chỉ đạo của UBND huyện, của Đảng ủy và Hội đồng nhân dân xã, UBND xã đã xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND xã về phát triển kinh tế - xã hội Trong đó, đã giao nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho các bộ phận chuyên môn, các thôn, xác định rõ bộ phận chủ trì, bộ phận phối hợp và tiến độ thực hiện; giao Văn phòng thống kê xã thường xuyên theo dõi, đôn đốc và báo cáo tiến độ thực hiện hàng tháng theo quy định.

3. Về lĩnh vực kinh tế:

Nhìn chung trong năm qua, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch, hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người trong năm 2022 đạt 34,83triệu đồng/người/năm tăng 7,2 triệu đồng so với năm 2021 (27,63 triệu đồng) đạt 126% so với kế hoạch năm 2022. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 688,8 tấn đạt 119% so với kế hoạch huyện giao (579 tấn), giảm 5,41 tấn so với năm 2021 (694,31 tấn). Bình quân lương thực đầu người đạt 133,3kg/người/năm.

4. Về Văn hoá Xã hội.

Về công tác an sinh xã hội: Chăm lo tết cho hộ nghèo, cận nghèo được triển khai kịp thời, đảm bảo cho người dân đón tết vui tươi, lành mạnh, đầm ấm, không để xảy ra tình trạng bị đói, rét Phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể xã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các thôn, các gia đình chính sách nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần.

Về Giáo dục và đào tạo: Chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch năm học 2021-2022 trên địa bàn xã. Cơ sở vật chất đảm bảo, đáp ứng nhu cầu dạy và học, phòng học được xây dựng kiên cố và bán kiên cố tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy và học. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các nhà trường. Hiện nay, các đơn vị trường học trên địa bàn xã đã chính thức bước vào năm học mới 2022-2023theo kế hoạch của ngành. Nhìn chug cơ sở vật chất.

Y tế - Dân số KHHGĐ: Trong năm 2022, các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn xã được triển khai kịp thời, đồng bộ, Cụ thể:

- Công tác khám chữa bệnh: Trạm y tế xã đã triển khai và thực hiện tốt việc khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân trên địa bàn và thực hiện đảm bảo các chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đạt kế hoạch.

- Công tác triển khai các chương trình mục tiêu Y tế quốc gia: Được triển khai có hiệu quả, đặc biệt các chương trình: Tiêm chủng mở rộng, sốt rét, suy dinh dưỡng, BVSKBMTE – KHHGĐ; hàng tháng Trạm y tế xã xây dựng kế hoạch và tiến hành truyền thông đến thôn làng về chương trình TCMR, tổ chức tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng đầy đủ các vắc xin, vitamin.

 Văn hóa - thể thao: Tập trung thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước và các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương; các hoạt động chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách và vui xuân đón tết Nguyên đán Nhâm Dần của nhân dân trên địa bàn. Tổ chức Ngày hội chạy Olympic xã toàn dân vì sức khỏe; Tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ VII của xã Đăk Ang năm 2022 và tham gia Đại hội thể dục thể thao lần thứ VII do huyện Ngọc Hồi tổ chức, đạt được một số kết quả 4/5 nội dung tham gia (đẩy gậy nam, nữ; chạy 800m nữ; bóng đá nam; bắn nỏ). Tổ chức thành ngày hội cồng chiêng, múa xoang các dân tộc thiểu số xã Đăk Ang lần thứ nhất và Tham gia Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Ngọc Hồi lần thứ IV đạt một số kết quả nhất định. Bên cạnh đó, UBND xã đã tổ chức thành công giải bóng đá nam mini 07 người chào mừng kỷ niệm 77 năm  ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh 2/9 theo kế hoạch.

- Tổ chức phối hợp với Mặt trận, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền vận động bà con nhân dân xây dựng nếp sống mới“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh”. Phát huy vai trò giữ gìn bản sắc văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc theo tình thần Nghị quyết Trung ương 5 Khóa VIII .

- Công tác xây dựng làng văn hoá gia đình văn hoá: Hiện nay xã có 06/06 làng được công nhận làng văn hoá. Qua tổ chức rà soát đánh giá gia đình văn hóa trên địa bàn xã với kết quả như sau: Gia đình văn hóa năm 2022 đạt 979 hộ; gia đình văn hóa 3 năm liền 2020-2022 là 494 hộ.