Xã Đăk Ang cách trung tâm huyện khoảng 22 km, phía Bắc giáp với xã Đắk Kroong của huyện Đắk Glei, phía Nam giáp xã Ngọc Tụ huyện Đăk Tô, phía Đông giáp huyện Tu Mơ Rông, huyện Đăk Tô, phía Tây giáp với đường Hồ Chí Minh. Tổng diện tích tự nhiên của xã là 13.973,63 ha. Trong đó: Diện tích đất nông nghiệp 13.186,38ha chiếm 94,36% (Đất sản xuất Nông nghiệp 2.571,27ha, chiếm 18,4ha; Đất phi nông nghiệp 669,89 ha chiếm 4,79%; đất chưa sử dụng 118,36 ha chiếm 0,85%. Xã hiện có 06 thôn với 1142 hộ/5001 khẩu, dân tộc thiểu số (chủ yếu là người Xơ Đăng) chiếm 80,25% dân số toàn xã; với hơn 98,7% dân số là người theo đạo Công giáo. Địa bàn chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ổn định và lâu đời. các dân tộc, tôn giáo trong xã luôn đoàn kết, chấp hành đúng đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước. Trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với các chương trình dự án hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xây dựng các công trình hạ tầng…đời sống của nhân dân đã có nhiều chuyển biến khởi sắc. Người dân được tiếp cận các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, từ đó tạo được sự đồng thuận trong nhân dân khi thực hiện triển khai các hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương.

         Xã Đắk Ang là một đơn vị hành chính cấp cơ sở, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng bộ xã gồm 15 đồng chí, trong đó 05 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ. Tổng số 13 chi bộ, trong đó 06 chi bộ nông thôn, 4 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ công an và 01 chi bộ quân sự, Chi bộ Trạm Y tế xã.

         Về cơ cấu bộ máy gồm: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội. Ủy ban nhân dân xã được cơ cấu gồm 05 thành viên gồm 01 đồng chí Chủ tịch, 02 đồng chí Phó chủ tịch, 02 Ủy viên; tổng số CBCC, người hoạt động không chuyên trách xã là 31 người. Trong đó: Cán bộ Công chức: 09 người, người hoạt động không chuyên trách: 09 người. Trình độ chuyên môn:Đại học: 14 người; Cao đẳng: 03 người; Trung cấp: 07 người. Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp 03 người, Trung cấp: 17 người.

         Xã có 01 Trung tâm học tập cộng đồng, 01 Bưu điện văn hóa , 01 Trạm y tế, 04 trường học (01 Mầm non, 02 Tiểu học, 01 Trung học cơ sở), tất cả đều đạt chuẩn theo quy định và 6/6 thôn làng có nhà sinh hoạt cộng đồng.